I Belong to Me : by Jessica Simpsom

Posted: October 14, 2008 in Uncategorized
เพลงนี้บอกลักษณะของคนร้องได้ดีว่าเป็นผู้หญิงแกร่งและมีสไตล์ของตัวเอง ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงดั่งที่ผู้ชายต้องการซึ่งมันเป็นสไตล์ผู้หญิงฝรั่งเป็นตัวของตัวเองไม่ง้อใคร  สอดแทรกนิดหน่อย ตั้งแต่มาที่อเมริกาได้รู้จักหลายประเทศซึ่งแต่ละประเทศก็มีลักษณะบุคลิคต่างกันไปขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูและวัฒนธรรม ประเทศแถบเอเชียนั้นนิสัยดูเรียบร้อย ส่วนยุโรปซึ่งรวมถึงอเมริกานั้นนิสัยแข็งเนื่องจากวัฒนธรรมเขาสอนมาอย่างนั้น
 
It’s not that I don’t want to have you in my life, baby
ฉันไม่ต้อการใช้ชีวิตร่วมกับเธอ เบบี้
It’s just you gotta know that it’s got to be right, baby
ให้เธอได้รู้ว่าสิ่งนั้นมันถูกต้องมั๊ย เบบี้ 
Before I open up my heart to you
ก่อนหน้านี้ฉันเปิดใจให้เธอ
I don’t need somebody to complete me
ฉันไม่ต้องการใครมาบงการฉัน
I complete myself
ฉันบงการตัวฉันเองได้
Nobody’s got to belong to somebody else
ไม่มีใครเป็นเจ้าของคนอื่นหรอก
*I belong to me
ฉันเป็นตัวของฉันเอง
I don’t belong to you
ฉันไม่ได้เป็นของคุณ
My heart is my possession
ใจฉันเป็นการครอบครองของฉัน
I’ll be my own reflection
ฉันจะพิจารณาตัวฉันเอง
**I belong to me
ฉันเป็นตัวของฉันเอง
I’m one, not half of two
ฉันเป็นหนึ่งไม่ใช่หนึ่งในสอง
And if you’re gonna love me
และถ้าคุณจะรักฉัน
You should know this, baby
คุณควรรู้่ไว้น่ะ เบบี้
That I belong to me
ว่าฉันเป็นตัวของฉันเอง
I gotta let you know before I let you in, baby
ฉันจะบอกให้เธอรู้ก่อนที่จะให้เธอเข้ามา เบบี้
That who I am is not about who I am with, baby
นั่นฉันเป็นฉันไม่ใช่ฉันเป็นคนอื่น เบบี้
That don’t mean I don’t wonna be here with you, I do
นั่นไม่ได้หมายความว่าฉันไม่ต้องการคุณเคียงข้าง ฉันต้องการ
I don’t need somebody to complete me
ฉันไม่ต้องการใครมาบงการฉัน
I want you to know
ฉันต้องการให้เธอรับรู้
I’ll give all my love but I”m not givin’ all my soul
ฉันจะให้ความรักทั้งหมดของฉันแต่ฉันไม่ได้ให้วิญญาณของฉัน
*1
**2
Love don’t mean changin’ who you are
ความรักไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงคุณคือใคร
To be who somebody wants you to be
 
Nobody’s got to belong to nobody
ไม่มีใครเป็นของใคร
*1
*1
**2
 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s